Resultaat


Een gestroomlijnde personeelsplanning, iemand die het stokje overneemt en een adviesplan. Dat is concreet wat er achterblijft wanneer Bas zijn opdrachtgever uitzwaait. Dat lijkt een simpele opsomming, maar met name binnen dat proces behaalt hij een boel efficiëntieslagen. Om daarop door te pakken, schrijft hij eveneens een advies.

Proces voor personeelsplanning

Het meest tastbare resultaat? Het proces voor de personeelsplanning wat nu staat. Door de planning en het proces bij één persoon neer te leggen, creëer je overzicht. Dat maakt dat de planningen nu weer in control is de foodproducent zelf. Het contact met uitzendbureaus, productie- en personeelsplanningen die in lijn lopen met elkaar en een efficiëntere inzet van mensen: daarvoor staat nu een praktisch toepasbaar raamwerk.

“Luister naar de mensen die direct betrokken zijn bij het proces. Als de eindgebruiker de noodzaak en het nut ziet om te veranderen, dan is de kans op een geslaagde implementatie vele malen groter.”